12.11.2014

Vuosi 2015 on teollisuuden ja tekniikan juhlaa!


Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuusperinnön ja tekniikan teemavuodeksi, ja aihe on nostettu myös 50 valtiota kattavan European Heritage Days -ohjelman pääteemaksi. Myös Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ensi vuoden otsikko on Teollisuuden ja tekniikan perintö. Kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppua vietetään ensi vuonna 11.-13.9.2015.

UNESCOn maailmanperintökohde Verlassa pääsee tutustumaan
puuhiomon ja pahvitehtaan historiaan. Kuva: Liisa Lohtander.

Teollistuminen ja tekniikan kehitys ovat vaikuttaneet niin Eurooppaan kuin suomalaiseen yhteiskuntaan monin tavoin. Teollisuuden työpaikat ja ympäristöt ovat vuosisatojen ajan vaikuttaneet monen paikkakunnan identiteettiin ja paikalliskulttuuriin. Teollisuus on yhä suuri työllistäjä ja ammattilaisia tarvitaan tulevinakin vuosina. Vuoden 2015 aikana nostetaan teollisuus esille osana kansallista ja eurooppalaista arvokasta kulttuuriperintöä.

Paperiteollisuus on vaikuttanut merkittävästä Kymenlaakson kehitykseen.
Kuvassa Kymin paperitehdas. Kuva: Liisa Lohtander.

Ensi vuonna mukana juhlistamassa teemavuotta on kymmeniä museoita, yhdistyksiä, järjestöjä, arkistoja, kirjastoja ja kuntia, jotka haluavat tuoda esille maamme teollisen perinnön rikkauden ja monimuotoisuuden. Osa teollisesta perinnöstä on uhattuna, osa jo kadonnutta. Miten teollisuusperintöön suhtaudutaan tulevaisuudessa?

Tapahtumia ympäri Euroopan

Kulttuuriympäristöpäivät on jokavuotinen koko Euroopan laajuinen tapahtuma, jolla edistetään kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta. Suomessa tapahtumat keskittyvät vuosittain syyskuun toiseen viikonloppuun, jolloin paikalliset toimijat toteuttavat avointen ovien päiviä, opastettuja kierroksia ja muita tapahtumia. Tapahtumia on myös ympäri vuoden.

Helsingin Vanhankaupunginkosken Voimalamuseo kerää kävijöitä ja
puhtaan energian käyttäjiä. Ajankohtaiseksi on noussut
vapaa-ajankalastajien vaatimus voimalapadon purkamisesta, mikä
merkitsisi historiallisesti arvokkaan voimalan lopettamista.
Kuva: Lauri Putkonen.

Euroopassa kymmeniin tuhansiin tapahtumiin 50 maassa osallistuu arviolta 30 miljoonaa ihmistä. Suomessakin tapahtumiin osallistuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tapahtumat saavat Euroopan laajuista huomiota kansainvälisellä www.europeanheritagedays.com-sivustolla.

Suomessa kulttuuriympäristöpäiviä koordinoivat Museovirasto, Opetushallitus, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. ja ympäristöministeriö. Vuonna 2015 mukana suunnittelemassa on myös Teollisuusperintöseura.

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...