28.4.2016

Tutustu elokuussa Hämeenkyrön Vanhoihin Taloihin

Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtuma järjestetään elokuussa kolmatta kertaa. Tänä vuonna tapahtumapäivä on sunnuntai 21.8.2016.

Hämeenkyrö ja sen pitkä historia luovat upeat puitteet tapahtumalle. Hämeenkyrössä on edelleen runsaasti jäljellä vanhaa, hienoa ja tutustumisenarvoista rakennuskantaa. Kävijöillä on tapahtuman aikana mahdollisuus päästä kurkistamaan niin yksityisiin koteihin kuin julkisiin rakennuksiin ja kuulla rakennusten historiasta ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Tapahtuman aikana voit siis saada toimivia vinkkejä ja ideoita myös omaa kotiasi ja sen remontointia tai sisustamista ajatellen!

101-vuotias Hierun mylly on kunnostettu kesäasunnoksi.
Kuva: Sakari Ilomäki.

Tapahtuman pientä pääsymaksua vastaan saa kohdekartan alueesta. Kohteet sijaitsevat Hämeenkyrön kunnan alueella ja välimatkat kohteiden välillä saattavat olla kymmeniä kilometrejä. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössäsi, voit hyödyntää Tampereelta järjestettävää bussikuljetusta. Kohteita on ollut useampia Hämeenkyrön kirkonkylällä ja Kyröskosken alueilla niin, että vierailu kohteissa onnistuu myös esimerkiksi polkupyörällä.

Ala-Niskala on yksi vanhimmista säilyneistä tiloista Kyröskoskella.
Rakennukset lienevät 1700-luvun loppupuolelta.
Kuva: Marianne Karhumaa.

Kahtena aikaisempana vuonna tapahtuman ovat järjestäneet talkootyönä kolme puuhanaista, joiden sydämen asiana on vanhojen talojen säilyttäminen. Tapahtuma on alusta asti ollut mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa. Alkuvuonna 2016 perustettiin tapahtumajärjestelyjä varten Hämeenkyrön Vanhat Talot ry. Tapahtuman järjestelyt tapahtuvat edelleen kolmen naisen ydinporukalla, mutta yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki vanhoista taloista kiinnostuneet.

Kalhun talo on siirretty Kalkunmäestä 1900-luvun
alussa paremmalle kauppapaikalle. Talossa toimi
kauppa 1960-luvulle asti. Kuva: Marianne Karhumaa.

Vietä mukava loppukesän päivä upeissa maalaismaisemissa ja tutustu vanhojen rakennusten säilyttämiseen, remontointiin ja sisustamiseen. Tapahtumassa voit poiketa myös kahvilla ja lounaalla viehättävissä miljöissä ja pop up -puutarhakahviloissa. Tervetuloa Hämeenkyröön!

Lisätietoa tapahtumasta:
https://hameenkyronvanhattalot.com ja
https://www.facebook.com/hameenkyronvanhattalot/

Teksti: Marianne Karhumaa, Hämeenkyrön Vanhat Talot ry.

18.4.2016

Faron sopimus ja yhteiset ympäristöt

Aktiivinen kansalaisuus ja osallistuminen ovat jo jonkin aikaa olleet vahvasti esillä puhuttaessa kulttuurista, kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä. Ne ovat teemoja, joilla on vahva jalansija Euroopan neuvoston kulttuuriperintösopimusten kuopuksessa, juhlavalta nimeltään Faron puiteyleissopimus kulttuuriperinnön merkityksestä yhteiskunnalle.

Vuonna 2005 Portugalin Farossa hyväksytty sopimus on sisällöltään laaja ja monitahoinen: se tarjoaa puitteen pohtia kansalaisten ja yhteisöjen rooleja kulttuuriperinnön määrittelyssä, suojelussa, päätöksenteossa ja hoidossa. Sopimuksen keskeinen käsite on heritage community, kulttuuriperintöyhteisöt, joihin kuuluvat ”… ne ihmiset, jotka arvostavat tiettyä kulttuuriperintöä ja jotka haluavat julkisen toiminnan puitteissa ylläpitää ja välittää tätä kulttuuriperintöä tuleville sukupolville.”

Erilaiset yhteisöt ja heidän toimintansa kulttuuriperinnön ja -ympäristön
parissa ovat Faron sopimuksen ytimessä.

Vuoden 2016 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema Porukan paikat, yhteiset ympäristöt on läheistä sukua Faron sopimukselle: molemmissa on kyse yhteisöistä ja niiden halusta ja oikeudesta vaalia merkityksellisiä ympäristöjä.

Kulttuuriperintö voimavarana ja osana elämänlaatua

Faron sopimuksen tavoitteena on paitsi vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen oikeutta ja velvollisuutta osallistua kulttuuriperintöä koskeviin asioihin, myös tuoda esiin kulttuuriperinnön yleisempää merkitystä kestävän yhteiskunnan voimavarana, osana ihmisten hyvää elämää ja identiteettiä.

Ylevät tavoitteet kantavat mukanaan Euroopan neuvoston kulttuuriperintöpolitiikan pitkää linjaa, joka tähtää kulttuuriperinnön integrointiin osaksi muuta yhteiskuntaa, taloutta, maankäyttöä ja kansalaisyhteiskuntaa. Sopimuksen tavoitteet liittyvät vahvasti myös Euroopan neuvoston kolmeen perusarvoon: demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteisiin. Nämä teemat ja arvot ovat yhtä ajankohtaisia tämän päivän Euroopassa kuin neuvoston syntyaikoina toisen maailmansodan jälkeen.


Uusia osallistumisen tapoja Faron sopimuksen hengessä

Viime vuonna valmistui Faron sopimuksen voimaansaattamista taustoittava selvitys ”Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä”. Julkaisu sisältää suosituksia, jotka antavat suuntaa sille miten sopimusta voisi toteuttaa. Suositusten suuntaviivoja voi hyvin soveltaa, vaikkei Suomi vielä olekaan sopimusta ratifioinut.

Faron sopimuksen taustaselvitykseen voi tutustua
Museoviraston verkkosivuilla.

Tärkeää on kehittää esimerkiksi hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyötä mahdollistavia rakenteita – aloitteellisia tässä voivat olla kaikki mainitut tahot. Faroa voivat olla myös uudet käytännöt, jotka edistävät osallistumista kulttuuriperintöä ja -ympäristöjä koskevaan keskusteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Suomessa esimerkiksi maankäyttöä koskeva lainsäädäntö luo nykyisellään hyvät puitteet osallistumiselle kulttuuriympäristöä koskeviin asioihin, mutta miten todellista osallistuminen on, millaisilla käytännöillä voisimme sitä helpottaa? Entä vaikkapa rakennussuojelusta käytävä keskustelu: onko meillä riittävästi kanavia ja välineitä, joissa viranomaisten ja yhteisöjen näkemykset kohtaavat?

Avoin tieto ja moniarvoiset tulkinnat

Osallistumisen edellytykset ovat paremmat, jos kulttuuriperintöä koskeva tieto on avointa ja ymmärrettävää.  Kulttuuriperintöä koskevaa tietoa on meillä kaikilla: miten erilaisia kanavia voidaan hyödyntää entistä paremmin, jotta vaikkapa kansalaisten ja hallinnon tieto kohtaavat?

Faron sopimus haastaa etsimään myös tapoja, joilla tuetaan yhteisöjen ja kulttuuriperinnön moniarvoisuutta. Oman kulttuuriperinnön ja -ympäristöjen vaalimisen ohella on tärkeää kunnioittaa toistenkin kulttuuriperintöä ja erilaisia, joskus vastakkaisiakin tulkintoja.

Hallinnon roolina mahdollistaa ja rohkaista vapaaehtoistoimintaa

Kulttuuriperinnön kestävä käyttö tuo sen osaksi arkea, laajemmin kestävää hyödyntämistä tukee kulttuuriperinnön arvot huomioon ottava integrointi osaksi yhteiskunnan eri toimintoja, yli sektorirajojen. Kulttuuriperintö osana taloudellisesti ja ekologisesti kestävää alue- ja elinkeinopolitiikkaa on tästä esimerkki.

Faron sopimuksen teemoja.

Sopimus kannustaa kulttuuriperintöhallintoa uudistamaan toimintatapojaan, edistämään avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta sekä rohkaisemaan vapaaehtoisia aloitteita ja työtä kulttuuriympäristöjen ja kulttuuriperinnön hyväksi. Siinäkin tämänvuotinen kulttuuriympäristöpäivien teema ja Faron sopimuksen henki kohtaavat hienosti.

Suomi valmistelee sopimuksen voimaansaattamista

Faron sopimukseen on tähän mennessä liittynyt 17 Euroopan neuvoston jäsenmaata. Sopimuksen voimaansaattaneet maat voivat toteuttaa sitä oman maansa lainsäädännön ja käytäntöjen puitteissa. Monet maat, kuten Ranska, toteuttavat sopimusta vaikkeivat ole siihen liittyneetkään.

Euroopan neuvosto luo parhaillaan aktiivisesti yhdessä jäsenmaiden kanssa kanavia ja yhteistyöfoorumeita, joiden kautta nostetaan esille erilaisia tapoja toteuttaa sopimuksen ajatuksia. Neuvoston verkkosivujen kautta voi esimerkiksi kertoa omasta, Faron sopimuksen henkeä ja tavoitteita toteuttavasta hankkeestaan (Faro Initiatives). 

Suomi valmistelee parhaillaan sopimuksen voimaansaattamista. Tästäkin näkökulmasta kulttuuriympäristöpäivien tämänvuotinen teema on mitä osuvin. Porukat ja niiden paikat nostavat hienosti esille lähiympäristöt, niiden merkitykset ja tavat osallistua niiden vaalimiseen; Faron sopimus luo teemavuodelle osaltaan eurooppalaisia raameja.

Lisätietoa:

Faron puisteyleissopimus Museoviraston verkkosivuilla (suomeksi, ruotsiksi, saameksi, selkokielellä, englanniksi)

Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä. Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa, Museovirasto & Suomen kotiseutuliitto 2015.

Faron sopimus Euroopan neuvoston verkkosivuilla

Teksti: Ulla Salmela, Museovirasto

6.4.2016

Avoimet Ovet ja Pihat & Sadonkorjuumarkkinat kutsuvat tutustumaan Vanhaan Vääksyyn 10.9.

Vääksyn kanavamiljöö Asikkalassa ihastuttaa kauneudellaan: kanavassa lipuvat laivat ja niiden sulutus ovat elämys kerta toisensa jälkeen, idyllisissä vanhoissa rakennuksissa toimivat persoonalliset putiikit ja kahvilat houkuttelevat piipahtamaan. Kanavan laitaa kävellessä on sykähdyttävää ajatella, että näitä samoja polkuja ovat kulkeneet monet kulttuuripersoonat ja sivistyneistö, olihan Vääksy heidän kesäparatiisinsa huvilaelämän kultakaudella jo sata vuotta sitten.

Vääksy vuonna 1959. Kuva: Reino Helosuo.

Kesäparatiisin vetovoima on säilynyt ja loppukesä huipentuu tänäkin vuonna kurkistukseen Vanhan Vääksyn elämänmenoon. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppuna, lauantaina 10.9. järjestetään Avoimet ovet ja pihat & Sadonkorjuumarkkinat. Viime syksynä ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma osoittautui kertaheitolla yleisömenestykseksi.

Päivän aikana pääsee vierailemaan useissa yksityiskodeissa ja pihoissa sekä muissa vanhoissa rakennuksissa, joihin ei normaalisti ole pääsyä. Paikalliset yhdistykset, yritykset ja taiteilijat järjestävät kohteissa monenlaista ohjelmaa, kuten taide- ja valokuvanäyttelyitä, musiikkiesityksiä, pop-up -kahviloita ja -putiikkeja. Myös museoissa on päivän aikana avoimet ovet ja alueella pidetään opastettuja kävelykierroksia. Välimatkat voi taittaa myös Puksu-kaupunkijunan kyydissä, joka liikennöi koko päivän Vääksyn vanhan ja uuden keskustan välillä. Sadonkorjuumarkkinat lähiruoka- ja käsityötuotteineen levittäytyvät Päijännetalon edustalle kanavapuistossa, jossa on nähtävillä myös kotieläimiä ja tarjolla huvituksia koko perheelle.

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietettiin Vanhassa Vääksyssä viime
vuonna ensimmäistä kertaa upeassa säässä. Kuva:
Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys.

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys haluaa järjestämänsä tapahtuman kautta osoittaa kulttuuriympäristön arvot ja potentiaalin houkuttelevana asuinpaikkana tai matkailukohteena, joka synnyttää ympärilleen pienyrittäjyyttä. Vääksyn monet vanhat rakennukset ovat viime vuosikymmenen aikana heränneet eloon uusien yrittäjien myötä ja useat toimijat ovat inspiroituneet järjestämään hienossa miljöössä tapahtumia ja näyttelyitä vuodesta toiseen. Kanavan seutu on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, mutta valitettavasti sekään ei aina ole suojassa nykypäivän tehokkaamman rakentamisen vaatimuksilta. Tarpeellisen kehittämisen tulee yhdistyksen mielestä kuitenkin tapahtua kohteen ominaispiirteitä vaalien, jolloin alueen vetovoima säilyy ja vahvistuu.

Vääksyn kylänraittia. Kuva: Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys.

Tapahtumajärjestelyiden ohella Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys hoitaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Norrlinin puistoa ja tuottaa tietoa kulttuuriympäristön arvoista yleisön saataville. Museoviraston tuella julkaistiin viime syksynä Vanhasta Vääksystä kertova kävelykierrosesite ja karttasovellus kartta.vanhavaaksy.fi. Yhdistys on myös osatoteuttajana Helsingin Yliopiston ja Lahden Ammattikorkeakoulun kanssa Päijänne-Leaderin rahoittamassa hankkeessa Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa, joka toteutetaan vuosina 2016-2017. Hankkeen aikana mm. päivitetään kulttuuriympäristöohjelma Vääksyssä, laaditaan hoitosuunnitelmia arvoalueille ja vahvistetaan alueen identiteettiä ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisten tarinoiden avulla.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tämänvuotisen teeman Porukan paikat, yhteiset ympäristöt toteutusta ei tarvitse Vääksyssä kahta kertaa miettiä. Kanavamiljöö on kautta vuosisadan kerännyt ihmiset yhteen, sulutuksia seuraamaan, kanavapuiston tunnelmasta nauttimaan. Tervetuloa Vanhaan Vääksyyn!

Tutustu Vanhaan Vääksyyn verkossa: www.vanhavaaksy.fi

Teksti: Reetta Nousiainen, Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...