9.9.2013

Puheenvuoro: Kulttuuriympäristö on osa kunnan elinvoimaa

Euroopan Rakennussuojelupäivän tilaisuus Loviisa 7.9.2013

Itä-Uudenmaan Rakennussuojelusäätiö
– Östranylands Byggnadsvårdsstiftelse Salvus
Salvus-säätiön puheenjohtaja, maakuntaneuvos Kimmo Kajaste/referaatti- Itäuusmaalaisissa kunnissa on aiheellista aloittaa inventointeihin perustuvien suunnittelua ja päätöksentekoa helpottavien kulttuuriympäristöohjelmien laadinta ja panostettava rakennetun ympäristön kehittämiseen.
- On kiistatta osoitettu, että hyvä, terveellinen ja turvallinen sekä esteettisesti tarkastelun kestävä elinympäristö lisää alueen ja kunnan elinvoimaa ja ihmisten viihtymistä. 

Näin totesi Euroopan rakennusperintöpäivän tilaisuudessa Loviisassa, uuskäyttöön korjatussa Bistro Cantorissa lauantaina Itä-Uudenmaan Rakennussuojelusäätiö Salvuksen puheenjohtaja, maakuntaneuvos  Kimmo Kajaste.

-  Parhaimmillaan ja oikein käsitettynä maiseman ja kaupunkikuvan vaalinta, kulttuuriympäristöstä huolehtiminen on kunnan elinkeinopolitiikkaa ja kunnan imagon, tunnettuuden ja samalla myös kilpailukyvyn, elinvoiman kehittämistä. Esimerkiksi myös nousussa olevat lähi- ja kulttuurimatkailu saavat tukea hyvästä, omaleimaisesta kulttuuriympäristöstä.

- Esimerkiksi Loviisan ja Porvoon laajojen alueiden erityyppisten kulttuuriympäristöjen ja kokonaisuuden nimissä näillä kulttuurikaupungeilla olisi perusteltua olla oma kulttuuriympäristöohjelma ohjaamassa rakennusten käyttöä ja kunnostusta, laajemmin kaavoitusta. Ohjelma antaa tietoperustan ja linjaa rakennusperinnön hoitoa.

- Näitä myös asukkaiden asenteisiin vaikuttavia ohjelmia on otettu käyttöön jo kymmenissä suomalaisissa kunnissa ja  kokemukset ovat myönteisiä. Myös maamme ympäristöministeriö suosittaa kunnille kulttuuriympäristöohjelmien laatimista.

- Huolella ja eri yhteistyötahojen, asukkaiden yrittäjien, elinkeinoelämän, viranomaisten ja eri asiantuntijatahojen kanssa laadittu kuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma on mainio tuki kaavoitukselle ja päätöksenteolle. Se luo hyvän lähtökohdan myös järjestelmälliselle varain käytölle ja antaa samalla arvokasta tietoa ympäristömme kehittämismahdollisuuksista. Se vaikuttaa myönteisesti asenteisiimme yhteisen ympäristön merkityksestä ja helpottaa myös viranomaisyhteistyötä.

- Euroopan rakennusperintöpäivän teeman ”Eläköön rakennus!” hengessä: paikkakunnan henki ja omaleimainen ympäristö eivät synny ohimennen eivätkä hetkessä, jotakin erikoista nopeasti rakentamalla. Kaikkien toimijoiden on syytä muistaa, että olemassa olevaa rakennuksia voidaan lähes poikkeuksetta korjata ja parantaa esimerkiksi käytettävyydessään ja energiakulutuksessaan. Kerran hävitetty rakennus on lopullisesti poissa.

http://salvus.fi/
www.rakennusperinto.fi
Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...