3.3.2016

Keskuspuiston puolesta – toimintaa oman lähiympäristön puolustamiseksi

Helsingin Keskuspuiston 100-vuotisjuhlia vietettiin viime vuonna. Keskuspuisto on keskeinen osa laajempaa viheralueverkostoa, jonka merkitys on vahvistettu myös maakuntakaavassa.

Nyt joukko kaupunkilaisia on järjestäytynyt puolustamaan Keskuspuistoa. Keskuspuistoryhmä koostuu kaupunginosayhdistysten ja ympäristö- ja virkistysyhdistysten edustajista sekä asian tärkeäksi kokevista kaupunkilaisista. Ryhmä on syntynyt uhasta ja huolesta, jonka Helsingin yleiskaavaehdotus on synnyttänyt Keskuspuistolle. Ehdotuksessa on osoitettu Keskuspuistosta kymmeniä hehtaareja rakentamiselle.


Keskuspuistoryhmä järjestää Keskuspuisto-tapahtuman sunnuntaina 24.4.2016. Tapahtuma koostuu useasta tapahtumapisteestä Keskuspuistossa yleiskaavaehdotuksessa ehdotettujen kortteleiden rajoilla ja muuallakin. Tapahtumapisteissä kerätään nimiä Keskuspuistoa puolustavaan adressiin, jaetaan tietoa Keskuspuistosta ja yleiskaavasta ja järjestetään luontotoimintaa lapsille. Paikalla ovat muun muassa Kiertävä luontokoulu Naakka, Luonto-Liiton metsäryhmä, Lintutieteellinen yhdistys Tringa ja Miljoonan linnunpöntön kampanja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksessa Helsingin uudeksi yleiskaavaksi esitetään Keskuspuiston alueelle huomattava määrä asunto- ja toimitilarakentamista. Ehdotukseen ei ole enää merkitty tarkasti Keskuspuiston rajoja. Yleiskaavakartan hehtaarin suuruisten ruutujen perusteella laskettuna rakentamiselle aiotaan osoittaa noin 55 hehtaaria Keskuspuistosta.


Yleiskaavaehdotuksen tavoitteena on se, että Helsingissä olisi vuonna 2050 noin 860 000 asukasta, kun kaupunkilaisia on nyt hiukan yli 600 000. Keskuspuistoryhmän mukaan asukasmäärän kasvaessa, myös viher- ja virkistysalueiden merkitys ja kulutus kasvaa.

Keskuspuistoryhmän järjestäytyminen ja toiminta on hieno esimerkki aktiivisten kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan lähi- ja kulttuuriympäristöönsä. Omaan ympäristöön saa ja pitääkin vaikuttaa.


Keskuspuistoryhmä Facebookissa
Helsingin Keskuspuisto 

Kuvat: Keskuspuiston puolesta -Facebookryhmä.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2016 teema on Porukan paikat, yhteiset ympäristöt. Teemalla nostetaan esille erilaiset yhteisöt ja heidän toimintansa kulttuuriympäristön hyväksi.

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...