17.3.2016

Kulttuuriympäristöpäivien kansainvälinen toiminta on tiedon ja kokemuksien vaihtoa

European Heritage Days -ohjelmakokonaisuutta vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta peräti 50 maassa. Päivien tärkein toimintamuoto on yleisölle avoimet ovet ja kierrokset kohteissa, joihin yleensä on pääsymaksu tai rajoitettu pääsy, sekä kohteisiin liittyvät yleisöluennot ja kiertokäynnit. Päivien tavoitteena on tehdä tunnetuksi Euroopan maiden monimuotoista kulttuuriperintöä ja samalla vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja suvaitsevaisuutta.


·         European Heritage Days -ohjelman 50 osallistujamaan koordinaattorit
tapaavat vuosittain. Tapaamisten päämääränä on kehittää ohjelmaa ja sen
näkyvyyttä sekä vaihtaa tietoa toimintamalleista. Pienemmissä
tapaamisissa tavataan usein myös kunkin maan toimijoita ja eri
yhteisöjen edustajia.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kansainvälistä toimintaa koordinoi Euroopan neuvosto yhdessä Euroopan komission kanssa. Joka maasta nimetyt koordinaattorit tapaavat vuosittain koordinaattoritapaamisissa eri puolilla Eurooppaa. Tapaamisissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia kunkin maan toimintamuodoista, tapahtumista sekä mahdollisista yhteisistä teemoista ja hankkeista.

Vuodesta 2015 lähtien ohjelman vuosikokouksissa on päätetty yhteisistä vuositeemoista ja viestinnän yhteisistä linjauksista. Lisäksi vuodesta 2014 lähtien koordinaattorien joukosta on valittu viisihenkinen ohjausryhmä, joka tekee aloitteita suurille yhteiskokouksille. Ohjausryhmän kokouksissa mm. suunnitellaan ohjelmakokonaisuuden kehitysaskelia ja vuosibudjetti. Lisäksi ohjausryhmän kullakin jäsenellä on vastuullaan oma työryhmä, joka kehittää, suunnittelee ja työstää jotakin ohjelman tiettyä osa-aluetta, kuten yhteisiä teemoja, tilastointia tai viestintää.


·         Yksi osa tapaamisia ovat retket kunkin isäntämaan
kulttuuriperintökohteisiin. Myös retkillä yksi pääpaino on
kohteita ylläpitävien ja käyttävien tahojen tapaamiset.

Tapaamisissa keskustellaan lisäksi laajemminkin eurooppalaisen kulttuuriperintötyön tulevaisuuden tavoitteista, vertaillaan eri maiden toimintamalleja, onnistumisia ja haasteita. Lisäksi kokousten yhteydessä tutustutaan kunkin isäntämaan kulttuuriperintöön ja -ympäristöihin, sekä niitä vaaliviin organisaatioihin ja yhteisöihin. Kokousten tärkeintä antia ovatkin erilaisten toimijoiden tapaamiset.

Teksti ja kuvat: Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. 
Kirjoittaja on Suomen European Heritage Days -edustaja. Hän toimii tällä hetkellä myös ohjelman kansainvälisessä ohjausryhmässä.

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...