4.4.2014

Suomi kulttuuriympäristöasioiden edelläkävijäksi

Suomen hallitus hyväksyi maaliskuussa Suomen ensimmäisen valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian. Lukuisien eri tahojen yhteistyönä laadittu, eri aloja poikkileikkaava strategia on liki ainutlaatuinen Euroopan ja jopa koko maailman mittakaavassa.

Kulttuuriympäristöstrategiassa huomioidaan kulttuuriympäristöön ja sen tulevaisuuteen vaikuttavat keskeiset haasteet, kuten väestö- ja elinkeinorakenteen muutokset sekä ilmastonmuutos. Kulttuuriympäristöä tarkastellaan myös resurssina, jonka taloudelliset ja hyvinvointia edistävät mahdollisuudet on ymmärrettävä entistä paremmin.

Kulttuurimaisemat ovat merkittävä osa kulttuuriympäristöä. 

Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristön tuomia mahdollisuuksia kohtaan sekä edistää kulttuuriympäristön hyvää hoitoa osana kestävää kehitystä. Toimenpiteitä kohdistetaan esimerkiksi kulttuuriympäristön käyttöä ja hoitoa koskevien uusien ratkaisujen kehittämiseen, kulttuuriympäristön lukutaidon syventämiseen, eri toimijoiden työnjaon selkeyttämiseen ja kansalaisten, asiantuntijoiden, päättäjien ja elinkeinoelämän keskinäisen vuoropuhelun lisäämiseen sekä tarpeellisen tiedon saatavuuden parantamiseen. Strategia nostaa esiin erityisesti Suomessa hyvin yleisen, nuoren, 1900-luvun puolivälin jälkeen syntyneen kulttuuriympäristön arvostuksen ja siihen liittyvän osaamisen.

Myös rakennusperintö tarvitsee suunnitelmallista ja kestävän
kehityksen mukaista hoitoa. 

Strategia viedään käytäntöön vuoden 2014 aikana laadittavalla toimeenpanosuunnitelmalla, jossa yhdessä eri sidosryhmien kanssa konkretisoidaan toimenpiteiden toteutustavat, vastuutahot, aikataulut ja niiden seuranta.

Tutustu kulttuuriympäristöstrategiaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43197

Erityisasiantuntija Satu Airas, ympäristöministeriö

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...